Odoo • Text and Image

Fjernundervisning med LAB

Vi står ovenfor en utfordrende og vanskelig tid der vi må stå samlet og hjelpe hverandre så godt vi kan. Vi fra Pivot Point ønsker å hjelpe deg på best mulig måte å hjelpe deg med å legge til rette for fjernundervisning for dine elever.

Gjennom Pivot Point sin digitale opplæringsplattform LAB - LearnAboutBeauty - kan du enkelt legge til rette for fjernundervisning for dine studenter.

För genomgång av LAB, kontakta Nancy Norheim nancy.norheim@pivotpoint.nu

Har du ännu inte tillgång till LAB?
För beställning av LAB, skicka ett mail till pernilla.hade@pivotpoint.nu

Fremtidens opplæringsverktøy
for din bedrift


En bransje som benytter de mest oppdaterte og fremtidsrettede opplæringsverktøyene vil kunne oppleves mer attraktiv for ungdom som skal velge utdanning. Det kan også bidra til en heving av bransjens omdømme innenfor dette området.  

– For å tilby lærlingene opplæring på en dagsaktuell måte er Pivot Point LAB det eneste verktøyet du trenger, sier Jan Kristian Pettersen, NFVB.